zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?czertez
Mapa stránokÚvod > Miesta realizácie > Czertez
  Slovenčina   Polski

Czertez

Gréckokatolícky Chrám v Czertezi

Czertez

Pravoslávna farnosť v obci Czertez existovala už v 15. storočí. Po Brestskej únii tu vzniklo tiež gréckokatolícke pastoračné zariadenie. Od začiatku existencie farnosti, v období od 15. do 17. storočia tu bola pravdepodobne jedna alebo niekoľko starších budov, o ktorých teraz už nemôžeme povedať nič určitého. V chráme sa nezachovali žiadne časti zariadenia, ktoré by mohli pochádzať z obdobia pred vznikom tohto chrámu.

Terajší gréckokatolícky chrám bol postavený v roku 1742 vďaka úsiliu miestneho farára Jána Pacławského. Nie je to však pôvodný chrám. Najpravdepodobnejšou verziou je, že zariadenie chrámu bolo vyrobené pre potreby terajšieho chrámu, keďže ide o zbierku predmetov, ktoré vznikli v období od druhej polovice 18. storočia do prvej štvrtiny 20. storočia. Z bohatej výzdoby chrámu sa dodnes zachovala časť voľného zariadenia a fragmenty maliarskej dekorácie stien a stropov. Po Akcii Visla v roku 1947 chrám nebol v prevádzke až dovtedy, kým farnosť neprešla rímskokatolíkom. V tomto období ikonostas presťahovali do Múzea ľudovej architektúry v Sanoku, zo stien odstránili maliarske dekorácie (ponechali len jej malé stopy).

Momentálne (v roku 2011) je vlastníkom chrámu Nadácia metropolitu Andreja Šeptického ITAJ. Súčasný užívateľ urobil čiastočnú rekonštrukciu polychrómie v hlavnej lodi a opravil oplotenie.

Keď prekročíme prah chrámu, vojdeme do predsiene. Na zábradlí chóru nájdeme najkrajšie zachovanú polychrómiu. Polychrómia je rozdelená do panelových tabúľ ohraničených piliermi. Na centrálnej tabuli je trojramenný kríž s Arma Christi, v ostatných častiach sú rozety s motívmi gréckeho kríža. V predsieni sa na stenách zachoval ornamentálny pás v kobercovom rozvrhnutí, ktorý sa tiahne po obvode chrámu vo výške cca 115 cm od podlahy.

V hlavnej lodi na severnej stene je ikona sv. Oľgy s nápisom v cyrilike po bokoch. Na južnej strane je ikona sv. Vladimíra s nápisom v cyrilike. Rámovanie štyroch okien zdobí lem s krížikovým geometrickým ornamentom. Pod oknami na severnej stene sú pravouhlé polia s textami blahoslavenstiev. V lodi sú dva bočné oltáre. Na ľavej strane je oltár s obrazom Zvestovania na plátne. V oltári sa nachádza obraz Útek do Egypta (olejomaľba na doske). Oltár je drevený, polychrómovaný, zlátený z obdobia po roku 1750. Obrazy namaľoval Pavol Záporožský okolo roku 1924. Druhý bočný oltár s ikonou Premenenia na hore Tábor na plátne je symetrický umiestnený z ľavej strany. V oltári je obraz Krista učiaceho na hore (olejomaľba na doske). Oltár je drevený, polychrómovaný, zlátený z obdobia po roku 1750. Obrazy namaľoval Pavol Záporožský okolo roku 1924.

Keďže chýba ikonostas, z hlavnej lode vidíme svätyňu. Nachádza sa tu hlavný oltár (prestol, obetný stôl), prikrytý baldachýnom na štyroch nárožných stĺpoch. Boky oltára zdobia tri antepedia: Melchizedechova obeta, Oplakávanie Krista, Abrahámova obeta. Na prestole je bohostánok v tvare päťkupolového byzantského chrámu. Na bočných stenách sú namaľované obrazy: Eucharistický Kristus, Zmŕtvychvstanie, Uloženie do hrobu. Oltár je drevený, polychrómovaný, zlátený, urobený po roku 1900. Čiastočne zachovalá polychrómia na východnej stene má tieto výjavy: Ukrižovanie naľavo a Modlitba v Olivovej záhrade napravo. Nad vchodom do sakristie sa nachádza ornament s nápisom cyrilikou.

Sakristia je umiestnená veľmi netypicky – symetricky na osi hlavnej lode. Na žertveníku je obraz Eucharistický Kristus. Oltár je z dreva, polychrómovaný a zlátený. Obraz je na plátne a je nalepený na drevenom podklade.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov