zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?gladyszow
Mapa stránokÚvod > Miesta realizácie > Gładyszow
  Slovenčina   Polski

Gładyszow

Gréckokatolícky Chrám Nanebovstúpenia Pána v Gładyszowe

Gładyszow

Dedina sa rozprestiera v údolí rieky Gładyszówka, v povodí Ropy, vo vzdialenosti 10 km od Uścia Gorlickeho. Nachádza sa na medzinárodnej trase Gorlice – Konieczna – Bardejov. Počas prvej svetovej vojny značná časť dediny zhorela spolu s chrámom z 18. storočia. Obec bola prestavaná v medzivojnovom období. V roku 1938 bol postavený Chrám Nanebovstúpenia Pána. Už na prvý pohľad je dosť odlišný od iných drevených chrámov v Gorlickom okrese. Bol postavený v tzv. ukrajinskom národnom štýle, ktorý nadväzuje na huculské sakrálne stavby. Po druhej svetovej vojne chrám slúžil rímskokatolíkom. V súčasnosti patrí gréckokatolíckej farnosti a konajú sa tu aj rímskokatolícke bohoslužby.

Chrám má pôdorys rovnoramenného gréckeho kríža. Nad prienikom ramien sa nachádza obrovská kupola zakončená slepou laternou. Steny sú z hrubých trámov. V dolnej časti pod nepomerne veľkým podstreším nie sú zadebnené a zvýrazňujú konštrukciu stavby. V hornej časti sú horizontálne a vertikálne zadebnené. Trámy sú natreté na hnedo, debnenie na žlto. Strecha chrámu s malými vežičkami zakončenými kupolami je pokrytá plechom. Liturgický priestor (vonkajší a vnútorný tvar chrámu) má bohatú symboliku. Stavanie na pôdoryse kríža symbolizuje spásu a zmŕtvychvstanie. Symbolický význam majú tiež kupoly, zvyčajne cibuľovitého tvaru. Symbolizujú horlivú modlitbu nebeského sveta a milosti, ktoré Boh dáva Cirkvi. Symbolický je aj ich počet. Päť kupol: jedna veľká stredná a štyri na strieškach na bokoch symbolizujú Krista a štyroch evanjelistov. Takáto forma zakončenia sa nazýva päťhlavá. Základ stojí na asi 70 cm vysokej podmurovke. Na nej stojí hlavná konštrukcia chrámu z pevných kmeňov stromov. Na betónovú terasu, umiestnenú pred hlavným vchodom do chrámu, vedú široké schody. Na terase bola urobená drevená pavlač, ktorú tvoria štyri drevené stĺpy so zábradlím. V stenách a podstreší hlavnej veže sú umiestnené oblúkovito zakončené okná.

V interiéri sa nachádzajú ploché stropy, na prieniku ramien je viditeľná výrazná kupola. Na stenách a strope sa nástenné maľby nenachádzajú. V centre chrámu sa nachádza ikonostas v bielom prevedení z roku 2005. Dokonale ladí s prirodzenou farbou stien. Jeho horná časť so stupňovitým umiestnením apoštolov na oblúku je zavesená na stene, ktorá oddeľuje loď od svätyne. V roku 2009 ikonostas posvätil arcibiskup Ján Martyniak. Pri stenách vedľa ikonostasu sa nachádzajú dva oltáre. Vľavo s ikonou Ukrižovania z 18. storočia, vpravo je Pieta a Srdce Ježišovo, ktoré tam boli umiestnené v 80. rokoch 20. storočia.

Každoročne sa obyvatelia dediny, gréckokatolíci, rímskokatolíci a pravoslávni stretávajú na farských odpustoch. Nadväzujú na slová blahoslaveného Božieho služobníka Jána Pavla II „aby Cirkev dýchala dvomi pľúcami“. Vo všetkých farnostiach rôznych vyznaní, ktoré fungujú na území obce, sa striedavo organizuje sviatok zberu plodov – dožinky. Vo farnosti sa odpustová slávnosť slávi na sviatok Nanebovstúpenia Pána, ktorý východné cirkvi prežívajú na štyridsiaty deň po Pasche.

Pri chráme sa nachádza samostatne stojaca zvonica vertikálne opláštená doskami. V dolnej časti je širšia a smerom nahor sa zužuje. Stojí na mieste staršej, tiež drevenej zvonice. Okolie chrámu dotvárajú prevažne ihličnaté stromy. Od hlavnej trasy vedie k chrámu cez obec asfaltová cesta vysadená alejou.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov