zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?losie
Mapa stránokÚvod > Miesta realizácie > Łosie
  Slovenčina   Polski

Łosie

Gréckokatolícky Chrám Narodenia Panny Márie v Losi

ŁosieObec Losie malebne zapadá do krajiny Sondeckého predhoria. Nachádza sa pri umelej nádrži, ktorá vznikla po zatopení obce Klimówka. V Klimówke sa nachádzala fara pre kňaza, ktorý dochádzal do farnosti v Losi.

Z dostupných informácii, ktoré máme, vieme, že chrám bol postavený v roku 1810. Ale je isté, že v obci Losie už predtým bol chrám, o ktorom nemáme informácie. Prvé písomné informácie o obci Losie pochádzajú z roku 1359, ktorý bol prijatý ako rok vzniku obce. Chrám bol niekoľkokrát zmenený.

V roku 1928 bol značne prestavaný. K sakristii boli dobudované dve prístavby a pravdepodobne pre nedostatok miesta rozšírená hlavná loď z dvoch strán. Vďaka tomu sa jeho pôdorys priblížil tvaru kríža. V roku 1935 boli steny pokryté figurálno-ornamentálnou polychrómiou. Po druhej svetovej vojne, keď v roku 1947 bolo obyvateľstvo lemkovského pôvodu násilím vysídlené do severných a západných častí Poľska, slúžil chrám rímskokatolíkom. V 50. – 60. rokoch 20. storočia sa pôvodní obyvatelia obce začali vracať a postupne sa snažili o vrátenie majetku právoplatnému vlastníkovi. Chrám bol vrátený gréckokatolíkom v 90. rokoch 20. storočia. Donedávna sa tu konali aj rímskokatolícke pobožnosti. V roku 2005 prešlo spoločenstvo rímskokatolíckych veriacich do novopostaveného kostola.

Chrám je trojdielny. Skladá sa zo svätyne, hlavnej lode a naklonenej veže postavenej nad babincom. Takáto konštrukcia mala stabilizovať zvonicu pred prípadnými otrasmi vyvolanými rozochveným zvonom.

Steny chrámu sú obité šindľom. Strechy sú pokryté medeným plechom. Na všetkých častiach chrámu sa nachádzajú kupolovité veže s pseudolaternami. Interiér má ploché stropy zdobené figurálnou a ornamentálnou polychrómiou z roku 1935 od Mikuláša Galanku. Pozornosť návštevníkov upútava predovšetkým barokovo-klasicistický ikonostas z prelomu 18. a 19. storočia, aj keď pri reštaurátorských prácach sa odhalilo, že základné ikony sú o niečo staršie, zo 17. storočia. Všetky ikony sú z rovnakého obdobia, čo zvyšuje jeho hodnotu, keďže je to zriedkavý jav. V spodnej časti v prvom rade ikonostasu sú tzv. základné ikony. Ikona, ktorá je umiestnená úplne vpravo, je ikonou patrocínia – zasvätenia chrámu. V tomto chráme ide o sviatok Narodenia Bohorodičky. Každý rad ikonostasu sa v cirkevnoslovanskom jazyku nazýva jarusom. Zaujímavé sú tiež malé ikony umiestnené na zdobených oválnych orámovaniach umiestnených na predeloch pod hlavnými ikonami. Na vrchole ikonostasu sa v centre nachádza kríž, ktorý zakončuje celú konštrukciu postavenú podľa tradičného kánona ikonostasu.

Ostatné vybavenie chrámu pochádza prevažne z 18. a 19. storočia. V lodi sa nachádzajú dva bočné oltáre v barokovom štýle. Na ľavom oltári sú obrazy Nanebovzatia a Korunovania Presvätej Bohorodičky. Na pravom je zobrazený žehnajúci Kristus. Steny zdobia ikony a obrazy z 18. – 20. storočia.

V podstreší chrámu svoje útočisko našla kolónia veľmi zriedkavého a ohrozeného druhu netopiera – Podkovára malého. Tento cicavec je pod zvláštnou ochranou chiropterológov, preto je chrám právom aj chráneným územím Natura 2000.

Na cintoríne v Losi je dobre pozrieť si aj drevenú kaplnku, ktorá je fakticky svätyňou pôvodného chrámu v Klimówke z roku 1754, ktorý už neexistuje.

Prvé zmienky o obci Losie pochádzajú spred 650 rokov. Preto je predpoklad, že v obci už vtedy bol chrám. Vyplýva to aj z veľkej ľudovej zbožnosti. Bohužiaľ, nevieme, kde sa nachádzal a čo sa s ním stalo. Obyvateľstvo sa pred vojnou zaoberalo obchodom, hlavne muži chodili po svete s mažiarskymi vozmi, dokonca aj do pobaltských krajín a Maďarska a predávali ropné produkty.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov