zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?lukov-venecia
Mapa stránokÚvod > Miesta realizácie > Lukov - Venécia
  Slovenčina   Polski

Lukov - Venécia

Gréckokatolícky drevený chrám svätých Kozmu a Damiána, 1708, NKP

Lukov - VenéciaDrevený gréckokatolícky chrám svätého Kozmu a Damiána v Lukove-Venécii pôvodne stál v obci Nová Ves pri Novom Sonči v Poľsku. Odtiaľ ho obyvatelia Venécie kúpili, rozobrali, previezli a na novom mieste znova postavili. Ich úsilie zavŕšila posviacka v roku 1708, keď svoj chrám – cerkov odovzdali pod ochranu novým patrónom, lekárom a divotvorcom svätým Kozmovi a Damiánovi. O staršom pôvode a inom zasvätení chrámu svedčí donačný nápis z roku 1654 na ikone Presvätej Bohorodičky – Hodigitrie, ktorá je umiestnená na južnej stene chrámu.

Zo stavebného hľadiska ide o zrubovú stavbu umiestnenú na kamennej podmurovke, ktorá vyrovnáva sklon terénu. Trojpriestorovosť stavby umocňujú tri veže, ktoré sa smerom na západ zvyšujú. Každá z veží je ukončená originálnym kovaným krížom. Na väčšine stien je vertikálne opláštenie z dosiek a ako strešná krytina je použitý štiepaný šindeľ. Na západnej strane je mohutná veža stĺpikovej konštrukcie s dvoma zvonmi z rokov 1755 a 1886. Spodná časť veže je z juhu netypicky otvorená a prístupná. Otvorené podvežie pokračuje po obvode lode a je prekryté postrannou vysunutou strieškou, čo je pri chrámoch všeobecne výnimočné. Od veže až po koniec svätyne sa tiahne jednoduchá sedlová strecha, z ktorej vystupuje mohutná stanová strecha s dvoma väčšími oknami na medziposchodí. Strechy veží nad predsieňou a loďou majú tvar natiahnutého ihlanu s ôsmimi stenami. Nad svätyňou je iba malá okrúhla vežička ozdobená cibuľou. Raritou chrámu je pivnica pod svätyňou, ktorú nemá žiaden iný drevený chrám na Slovensku.

Ikonostas má štvorradovú architektúru s kánonickou štruktúrou. Hlavnou časťou je základný rad, kde sú umiestnené štyri ikony a troje dverí. Cárske dvere sú zdobené ornamentom viniča a šiestimi medailónmi. Dvoje bočné dvere sú bezkrídlové. Na ikonách v prvom, hlavnom rade, sú vyobrazení, zľava: svätý biskup Mikuláš, presvätá Bohorodička, Kristus Učiteľ a patróni chrámu, svätí Kozma a Damián. Zvláštnosťou tohto ikonostasu sú netypické medailóny v druhom rade so znázornením dvanástich najväčších cirkevných sviatkov v roku. Niektoré však chýbajú. V prostriedku je umiestnená ikona zvaná Veraikon, teda Veronikina šatka. Toto miesto obvykle patrí ikone Poslednej večere. Nad touto ikonou sa nachádza ikona Krista Pantokrátora sediaceho na tróne. Po stranách sú dvojice apoštolov, ktorí sa v prosebnej modlitbe otáčajú ku Kristovi. Štvrtý rad je rozdelený do dvoch poschodí, v ktorých sa nachádzajú významné starozákonne postavy ako praotcovia, proroci, sudcovia a králi. Ikonostas je ukončený výjavom z Kalvárie, kde pri Ježišovom kríži stojí Bohorodička a Ján evanjelista. Ikonostas je celkovo ladený do modra. Cárske dvere, rámy ikon, medailóny a celé nadstavce sú pozlátené.

Na bočných stenách lode sa nachádzajú taktiež samostatné ikony. Na južnej stene je ikona Bohorodičky Hodigitrie – tej, ktorá ukazuje cestu, zo 17. storočia. Na ikone Bohorodička drží v ľavej ruke svojho syna Ježiša Krista a pravou rukou na neho ukazuje ako na jedinú správnu cestu pre život človeka. Na severnej stene je ikona Malý Deésis, na ktorej Ježiš Kristus sedí na tróne, pri ňom stojí jeho Matka a Ján Krstiteľ. Vedľa nej je vzácna ikona Posledného súdu zo 16. storočia. Je to rozsiahla kompozícia pozostávajúca zo šiestich registrov, ktoré sú horizontálne rozčlenené. Vedľa tejto ikony sú ešte dve malé ikony na skle, ktoré sú nostalgickou spomienkou na dávne časy slávnych sklárov, ktorí tu kedysi pôsobili. Ide o výjav Krista na kríži a Bohorodičku „Mlekopitatelnicu“, teda dojčiacu Bohorodičku. Vo svätyni je barokový oltár s výjavom Najsvätejšej Trojice. Výzdoba spodnej časti oltára je obohatená výjavom, ako Noe prináša po potope ďakovnú obetu. Na pravej strane je výjav Medený Had a na ľavej zasa, ako Melchizedech vychádza v ústrety Abrahámovi. V rokoch 2005 – 2008 prebehla komplexná rekonštrukcia exteriéru a interiéru chrámu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov