zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?petna
Mapa stránokÚvod > Miesta realizácie > Petna
  Slovenčina   Polski

Pętna

Gréckokatolícky Chrám sv. Paraskevy v Pętnej

PętnaChrám sa nachádza na úpätí malebného svahu. Je osvetlený a viditeľný zo susedných pahorkov. Jeho charakteristickým znakom je medená kupola. Pre svoj vzhľad sa stal jedným z najnavštevovanejších a najfotografovanejších objektov Nízkych Beskýd. Často je umiestnený na fotografiách rôzneho druhu, plagátoch či pohľadniciach prezentujúcich túto oblasť.

Murovaný chrám pochádza z roku 1916. Architektonický štýl chrámu, ktorý je postavený na základe vo forme kríža, nenadväzuje na lemkovskú jednoosovú koncepciu. Postavili ho z dôvodu zväčšujúceho sa počtu veriacich, keďže pôvodný drevený chrám kapacitne nevyhovoval. Aj dnes sa dajú porovnať rozmery chrámov podľa základov, ktoré ostali po drevenej cerkvi na priľahlom cintoríne.

Drevená zvonica spočiatku stála pri pôvodnom chráme z 18. storočia. Až po zakončení stavby nového chrámu bola v roku 1917 prenesená na miesto, kde stojí teraz. Zvonica má obdĺžnikový pôdorys so stĺpovo-rámovou konštrukciou, ktorej základ tvoria naklonené hrubé stĺpy spojené horizontálne ležiacimi trámami a menšími prvkami, ktoré spevňujú a stabilizujú celok budovy. Typ mierne sa zužujúcej konštrukcie veľmi dobre zabezpečuje zvonicu pred výkyvmi v dôsledku silných otrasov, ktoré vznikajú počas zvonenia. Zvonica je zakončená malou plechovou cibuľkou a kovaným krížom.

Pozornosť návštevníkov chrámu upúta vysoký ikonostas, s ktorým súvisí jedna zaujímavosť. Ikonostas bol pôvodne pripravený pre iný chrám. Po jeho dokončení a osadení v chráme sa však tým, ktorí ho objednali, nepáčil. Na to ho farníci z Pętnej odkúpili za výhodnú cenu. Hlavným dobrodincom bol v roku 1926 Peter Hlyva z Ameriky. O tom sa dozvedáme z najvyššej ikony Krista Pantokratora – Vševládcu.

Pri pozornom štúdiu ikonostasu je možné rozlíšiť zdobenie, ktoré sa radí k huculskému štýlu. Ikonostas sa nevmestí do lode, je mierne oblúkový a pozbavený krajných ikon prvého radu. Nenájdeme tu teda ani ikonu patrónky chrámu, svätú Paraskevu, zbožnú mníšku zo Srbska. Ďalšou zaujímavosťou je kazateľnica spojená so spovednicou, ktorá sa nachádza na ľavej strane pred ikonostasom. Nie je to iba netypické spojenie, ale tiež prvok zariadenia, ktorý je cudzí pre byzantskú liturgiu. V cerkvi kňaz ohlasuje v strede chrámu pred hlavnými dverami ikonostasu.

Zaujímavou pamiatkou je kameň vmurovaný do jedného z pilierov, ktorý pripomína farskú púť do Ríma a generálnu audienciu u Svätého Otca Benedikta XVI. Púť sa konala pri príležitosti prvého výročia smrti Božieho služobníka, blahoslaveného Jána Pavla II., ktorý počas svojho života mal veľkú záľubu v prechádzkach po tomto nádhernom kraji Beskýd.

Vo svätyni za ikonostasom môžete vidieť nádherný oltár, ktorý pochádza z pôvodnej drevenej cerkvi, s bohato zlátenou ikonou Presvätej Trojice.

Veľký a špecifický vytvarovaný chór obopína takmer celý chrám a zdôrazňuje ďalšiu osobitosť chrámu. Vynikajúca akustika vo vnútri chrámu je prostriedkom, ktorý určitým spôsobom dovoľuje veriacim mať plnšiu účasť na pobožnostiach a hlbšie prežívať mystiku spevov východných liturgických textov.

Za návštevu stojí aj priľahlý cintorín, na ktorom sa nachádzajú prekrásne trojramenné kamenné náhrobné kríže, ktoré zhotovili majstri z neďalekej obce Bartne. Na krížoch sa nachádzajú charakteristické náhrobné epitafy s ľudovým tvarom písmen.

Pozývame vás na návštevu tejto cerkvi aj v čase každoročného festivalu cirkevnej hudby.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov