zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?przyslop
Mapa stránokÚvod > Miesta realizácie > Przysłop
  Slovenčina   Polski

Przysłop

Gréckokatolícky Chrám sv. archanjela Michala v Przysłope

PrzysłopChrám bol postavený v roku 1756. V nasledujúcom storočí, okolo roku 1880, bol značne prestavaný. Bola spojená loď s babincom a prerobené strechy a veže. V 20. storočí bol chrám niekoľkokrát obnovovaný. Najdôležitejšiu svojpomocnú opravu vykonali farníci s pomocou návštevníkov v rokoch 1980 – 1981. Po druhej svetovej vojne chrám slúžil rímskokatolíckej farnosti v Uścii Gorlickom. V 80. rokoch minulého storočia bola cerkov vrátená gréckokatolíkom.

Chrám sa skladá z lode (spojenej s babincom), užšej svätyne a nízkej, štvorcovej veže nadstavanej nad niekdajším babincom, ktorá je pripojená k časti strechy. Steny lode a svätyne sú pokryté šindľom. Na hrebeňoch obidvoch častí chrámu sa vypínajú vežičky zakončené zdanlivými laternami. Podobne je zakončená aj hlavná veža. Celá strecha chrámu a všetky veže sú pokryté plechom.

Interiér chrámu zdobia rovné stropy. Pokryté sú, podobne ako steny, ornamentálnou a figurálnou polychrómiou z roku 1929. Obzvlášť zaujímavé je veľké zobrazenie sv. archanjela Michala a Presvätej Trojice na strope. Hlavným prvkom zariadenia chrámu je ikonostas z 18. storočia, ktorý je čiastočne zreštaurovaný. Je na ňom umiestnený Deésis (modlitba), ktorý zobrazuje tróniaceho Krista, ku ktorému sa obracajú apoštoli s modlitbou príhovoru za Boží ľud. V strede ikonostasu sa nachádzajú hlavné, dvojkrídlové dvere nazývané cárske dvere alebo tiež dvere raja. Cez tieto dvere prechádza jedine kňaz, ktorý slávi liturgiu alebo iné pobožnosti. Po stranách sú umiestnené jednokrídlové dvere nazývané diakonské. Ako už hovorí samotný názov, sú určené pre diakona, ktorý vchádza do svätyne. V dôsledku orientácie chrámu (je postavený smerom na východ) dvere sa volajú severné a južné. Najnižší rad ikon, ktoré sa nachádzajú na úrovni dverí sú ikony namistne (ukr.). Sú to štyri ikony. Prvá vľavo od cárskych dverí je ikona Bohorodičky s dieťatkom, vpravo je ikona Krista. Druhá na ľavej strane je ikona sv. Mikuláša a druhá na pravej strane je ikona sv. archanjela Michala, patróna chrámu. Je to kanonické umiestnenie ikon najnižšieho radu. Bezprostredne nad nimi sa nachádzajú ikony najdôležitejších sviatkov liturgického kalendára gréckokatolíkov. Každá ikona obsahuje opis sviatku štylizovanou cyrilikou v tvare gréckych písmen. Dobre je tiež upozorniť na výnimočné farebné zloženie stálych konštrukčných prvkov ikonostasu. Takáto hra farieb nám pomáha sústrediť sa na obsah ikon.

Na severnej stene lode sa nachádza ikona Božej Matky s dieťatkom z 18. storočia, na južnej strane zasa obraz predstavujúci sv. evanjelistu Lukáša. V lodi sa tiež nachádza rastlinnými motívmi pekne zdobený neskorobarokový bočný oltár sv. Mikuláša. Zdobenie stien obsahuje ešte jednu pamiatku. Po oboch stranách je umiestnená informácia o dobrodincoch, ktorí pochádzali z lemkovskej americkej emigrácie, a tých, ktorí rekonštruovali chrám. Dnes nám poskytujú zdroj informácií o tempe inflácie a o hospodárskych zmenách. Vo svätyni sa nachádza hlavný oltár z 19. storočia.

Chrám je obkolesený dreveným oplotením, ktoré opticky zväčšuje dojem z malého chrámu. Do areálu sa vchádza z priľahlého chrámového cintorína cez vstupnú bráničku, ktorá je zdobená šindľom a zakončená malou kupolou.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov