zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?spravy&id=11
Mapa stránokÚvod > Výstupy projektu > Správy
  Slovenčina   Polski

04.08.2011 | Daniel Dzurovčín | Čítanosť(1237)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

Postup realizácie projektu za obdobie od 5. mája 2011 do 4. augusta 2011

Postup realizácie projektu za obdobie od 5. mája 2011 do 4. augusta 2011

Vedúci partner – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Riadenie projektu

Táto aktivita je realizovaná priebežne. Počas monitorovaného obdobia boli za účelom riadenia a monitorovania priebehu projektu uskutočnené pracovné porady projektového tímu. Boli uskutočnené aj pracovné stretnutia so slovenskými a poľskými partnermi projektu.

 

Verejné obstarávanie

Na základe platnej legislatívy sú priebežne vyberaní najvhodnejší dodávatelia všetkých prác a služieb pre jednotlivé aktivity za podmienok najlepšieho a najefektívnejšieho hospodárenie s prostriedkami Európskej únie.

 

Vypracovanie propagačných materiálov

Počas monitorovaného obdobia boli vytlačené propagačné brožúrky o piatich drevených chrámoch. Brožúrky budú distribuované pre širokú odbornú i laickú verejnosť a tiež do jednotlivých chrámov, kde budú bezplatne k dispozícii návštevníkom.

 

Inštalácia audio sprievodcov

Pokračuje sa v prekladoch textov a v realizácii nahrávok samotných audio sprievodcov pre všetkých 16 chrámov zapojených do projektu.

 

Publicita projektu

V rámci propagácie projektu bola aktualizovaná web stránka projektu www.zdch.grkatpo.sk, kde boli doplnené nové informácie o priebehu projektu. Bol pripravený a publikovaný informačný článok o projekte v regionálnej tlači, konkrétne dňa 11.07.2011 v Prešovskom večerníku (ročník XXII., č. 5218, s. 6).

 

Refundácia prostriedkov

V sledovanom období došlo k refundácii prostriedkov z ERDF za obdobie od 05.11.2010 do 04.02.2011 v celkovej sume 42.067,06 EUR a tieto prostriedky boli následne odoslané jednotlivých partnerom projektu.

 

Projektový partner 1 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 04.05.2011 a ukončil projekt.

 

Projektový partner 2 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hunkovce

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 04.05.2011 a ukončil projekt.

 

Projektový partner 3 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kružlov

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 04.05.2011 a ukončil projekt.

 

Projektový partner 4 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lukov

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 04.05.2011 a ukončil projekt.

 

Projektový partner 5 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kapišová

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 04.05.2011 a ukončil projekt.

 

Projektový partner 6 – Fundacja im. metropolity Andrzeja Szeptyckiego ITAJ

V sledovanom monitorovacom období boli vykonané platby pre koordinátora. Ukončením tejto aktivity partner zrealizovali všetky naplánované aktivity projektu a predložil Záverečnú správu o postupe realizácie projektu.

 

Projektový partner 7 – Parafia greckokatolicka p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 4.11.2010 a ukončil projekt.

 

Projektový partner 8 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Nowicy

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 4.11.2010 a ukončil projekt.

 

Projektový partner 9 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętego Michala Archaniola w Przysłopiu

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 4.11.2010 a ukončil projekt.

 

Projektový partner 10 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętego Dymitra w Śnietnicy

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 4.11.2010 a ukončil projekt.

 

Projektový partner 11 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Uściu Gorlickim

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 4.11.2010 a ukončil projekt.

Projektový partner 12 – Parafia greckokatolicka p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie

V sledovanom období PP12 nemal naplánované žiadne aktivity. Do termínu podania Správy o postupe realizácie projektu však neobdržal potvrdenú správu od prvostupňovej kontroly za sledované obdobie.

 

Projektový partner 13 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Pętnej

V sledovanom období partner obdržal certifikát výdavkov za zrealizované aktivity projektu v období 05.08.2010 do 04.11.2010. Partner zrealizoval inštaláciu poplašného systému v chráme v Petnej.

 

V sledovanom období partner obdržal certifikát výdavkov za zrealizované aktivity projektu v období 05.11.2010 do 04.02.2011. Partner nerealizoval žiadne nové aktivity. Uhradil doplatok faktúry z predchádzajúceho monitorovacieho obdobia.

 

Za sledované obdobie – do termínu podania Správy o postupe realizácie projektu partner neobdržal certifikát prvostupňovej kontroly. Oprávnené výdavky si bude nárokovať v nasledujúcom monitorovacom období.

 

Meškanie v harmonograme projektu a tiež v podávaní správ je čiastočne spôsobené aj zmenou štatutárneho zástupcu partnera – administrátora farnosti, ktorým sa stal ks. Jaroslaw Czuchta.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov