zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?spravy&id=12
Mapa stránokÚvod > Výstupy projektu > Správy
  Slovenčina   Polski

04.11.2011 | Daniel Dzurovčín | Čítanosť(1165)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

Postup realizácie projektu za obdobie od 5. augusta 2011 do 4. novembra 2011

Postup realizácie projektu za obdobie od 5. augusta 2011 do 4. novembra 2011

Vedúci partner – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

 

Riadenie projektu

Táto aktivita je realizovaná priebežne. Počas monitorovaného obdobia boli za účelom riadenia a monitorovania priebehu projektu uskutočnené pracovné porady projektového tímu. Boli uskutočnené aj pracovné stretnutia so slovenskými a poľskými partnermi projektu.

 

Vypracovanie propagačných materiálov

Počas monitorovaného obdobia boli vytlačené propagačné brožúrky o piatich drevených chrámoch. Brožúrky budú distribuované pre širokú odbornú i laickú verejnosť a tiež do jednotlivých chrámov, kde budú bezplatne k dispozícii návštevníkom.

 

Inštalácia audio sprievodcov

Pokračuje sa v realizácii nahrávok samotných audio sprievodcov pre všetkých 16 chrámov zapojených do projektu.

 

Projektový partner 12 – Parafia greckokatolicka p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie

Za sledované obdobie – do termínu podania Správy o postupe realizácie projektu partner neobdržal certifikát prvostupňovej kontroly. Oprávnené výdavky si bude nárokovať v nasledujúcom monitorovacom období.

 

Projektový partner 13 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Pętnej

Za sledované obdobie – do termínu podania Správy o postupe realizácie projektu partner neobdržal certifikát prvostupňovej kontroly. Oprávnené výdavky si bude nárokovať v nasledujúcom monitorovacom období.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov