zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?spravy&id=15&lng=pl
Mapa witrynyStrana glówna > Wskaźniki projektu > Wiadomości
  Slovenčina   Polski

18.05.2012 | Daniel Dzurovčín | Čítanosť(1777)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

Postup realizácie projektu za obdobie od 5. novembra 2011 do 4. februára 2012

Postup realizácie projektu za obdobie od 5. novembra 2011 do 4. februára 2012

Vedúci partner – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Riadenie projektu

Táto aktivita je realizovaná priebežne. Počas monitorovaného obdobia boli za účelom riadenia a monitorovania priebehu projektu uskutočnené pracovné porady projektového tímu. Boli uskutočnené aj pracovné stretnutia so slovenskými a poľskými partnermi projektu.

 

Workshop

Počas monitorovaného obdobia bol zrealizovaný druhý pracovný workshop projektu. Na stretnutí sa zúčastnili členovia projektového tímu, partneri projektu a ďalší zástupcovia organizácií, ktorí sa zaoberajú problematikou záchrany a prezentácie drevených chrámov. Z workshopov bol vydaný zborník v náklade 200 ks.

 

Inštalácia audio sprievodcov

Bolo vyrobených 16 audio sprievodcov na CD v 10 jazykoch pre všetky chrámy. Následne boli vyexpedované do chrámov. Po zakúpení a inštalácii audio techniky jednotlivými partnermi bolo spustených ďalších 8 audio sprievodcov.

 

Projektový partner 12 – Parafia greckokatolicka p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie

Za sledované obdobie – do termínu podania Správy o postupe realizácie projektu partner neobdržal certifikát prvostupňovej kontroly. Oprávnené výdavky si bude nárokovať v nasledujúcom monitorovacom období.

 

Projektový partner 13 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Pętnej

Za sledované obdobie – do termínu podania Správy o postupe realizácie projektu partner neobdržal certifikát prvostupňovej kontroly. Oprávnené výdavky si bude nárokovať v nasledujúcom monitorovacom období.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
Copyright © 2010-2011 Greckokatolickie arcybiskupstwo Prešov