zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?uscie_gorlickie
Mapa stránokÚvod > Miesta realizácie > Uście Gorlickie
  Slovenčina   Polski

Uście Gorlickie

Gréckokatolícky Chrám sv. Paraskevy v Uścii Gorlickom

Uście Gorlickie

Turistickú atraktívnosť územia zvyšuje množstvo pamiatok a pamätihodností, ktoré sú ovocím zmiešania kultúr poľskej, ruskej, volovskej, slovenskej a maďarskej: staré ohrady, drevené cerkvi, kostoly a cintoríny z prvej svetovej vojny, kaplnky a kríže pri ceste. Keď sa prechádzate po Uścii Gorlickom, zájdite aj do gréckokatolíckeho Chrámu sv. Paraskevy.

Cerkov bola postavená v roku 1786. Po vysídlení Lemkov v roku 1947 slúžila ako rímskokatolícky kostol. Po návrate časti obyvateľov do dediny v roku 1956 sa tu konali aj gréckokatolícke pobožnosti. Právoplatný majiteľ získal chrám až v roku 1997.

Chrám je trojdielny. Loď a od nej užšia svätyňa majú štvorcový pôdorys. Zo západnej strany sa vypína naklonená veža s babincom. Steny lode, svätyne a dolná časť veže sú pokryté šindľom. Horná časť veže (izbica) je horizontálne olatovaná, dosky sú dole zakončené ozdobnou vlnovkou. Loď a svätyňa sú pokryté stanovými strechami – loď dvojito lámanou, svätyňa jednoduchou. Strechy sú zakončené cibuľovitými kupolami s pseudolaternami. Podobná kupola zdobí vežu. Kupoly sú, podobne ako strechy, pokryté plechom. Nádvorie je ohradené kamenným múrom, v ktorom sú dve murované, omietnuté bráničky zdobené strieškami zo šindľa a plechovými vežami.

Interiér chrámu tvoria kupolovité klenby (loď a svätyňa) a strop s kazetami (babinec). Svätyňa je ozdobená ornamentálno-figurálnou polychrómiou z roku 1938. Pozornosť upútava vyobrazenie Ochrany Bohorodičky na strope, na stenách zasa veľké podobizne sv. Oľgy a sv. Vladimíra.

Dominujúcim prvkom interiéru chrámu je ikonostas, ktorý oddeľuje hlavnú loď od svätyne, teda kňazskú časť od časti pre veriacich. Ikonostas tvorí niekoľko vodorovných radov. Každá ikona je prísne podriadená celej kompozícii. Má svoj význam a miesto. Pekne zdobený neskorobarokový ikonostas pochádza z 18. storočia. Pod ikonou Božej Matky je umiestnený basreliéf Adama a Evy a pod ikonou Krista Učiteľa basreliéf prorokov. Na bočnom pravom oltári, ktorý je zakončený Okom Božej prozreteľnosti, sa nachádza výjav Zmŕtvychvstania.

V strednej časti bohato zdobeného ľavého oltára je obraz Božej Matky s dieťaťom. Po reštaurovaní sa farba oltára zásadne zmenila. Predovšetkým sa po odstránení hrubej vrstvy premaľovaní z povrchu ukázali prvotné obrazy: na predele sa našiel obraz Uloženia do hrobu, na ktorom je zobrazený Kristus so zatvorenými očami odpočívajúci na bielo-sivo-okrovej tkanine a podopieraný tromi postavami. Tie sú jemne naklonené nad Kristovým telom, jedna žena s červenou pokrývkou na hlave. Nad obrazom Božej Matky sa našiel obraz Zoslania Svätého Ducha – Päťdesiatnica. Božia Matka tu sedí s rukami zloženými k modlitbe, oblečená je do červených šiat a voľne preveseného plášťa modrej farby. Okolo nej sú postavy apoštolov a nad nimi oblaky a lúče Svätého Ducha. Nad hlavou každej postavy je červený jazyk ohňa. V hornej časti zakončenia sa našiel obraz Zmŕtvychvstania. Zmŕtvychvstalý Kristus, polonahý, pokrytý červeným rúchom v ľavej ruke drží kríž zmŕtvychvstania. V dolnej časti kompozície je viditeľný obrys hrobu. Po stranách obrazu sú dvaja chrbtom otočení vojaci v sivomodrých brneniach. Ikona Božej Matky s dieťaťom nebola farebne zmenená, len pozadie obrazu je pozlátené.

Malebnosť chrámu zvýrazňuje drobná architektúra, ktorá ho obklopuje: kamenné oplotenie, kaplnky, kríže a drevené bráničky so strechami, ktoré sú často miniatúrami kupoly chrámu.

Vďaka zaujímavej ponuke aktívneho odpočinku každoročne prichádza do tejto oblasti čoraz viac turistov, dovolenkárov a pacientov, ktorí si odnášajú nezabudnuteľné dojmy. Pozývame aj vás!

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov